Latest and important posts

Ấn Phẩm Trong Quảng Cáo

Các ấn phẩm đã quá quen thuộc với đời sống con người nhưng có thể chưa nhiều người biết ấn phẩm là gì và tại sao lại cần đến nó. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của ấn phẩm trong sự phát triển của của...

Bộ Ấn Phẩm Văn Phòng

Thiết kế nhận diện thương hiệu bao gồm rất nhiều hạng mục. Tuy nhiên để dễ hình dung và xác định đúng nhu cầu của từng doanh nghiệp chúng tôi phân ra các gói nhận diện theo từng môi trường cụ thể trong đó có bộ nhận diện...

Màu Sắc Dùng Trong In Ấn Và Thiết Kế

​SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RGB VÀ CMYK TRONG THIẾT KẾ VÀ IN ẤN Có rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa 2 hệ màu là RGB và CMYK, đặc biệt là với những bạn không chuyên hoặc mới tiếp xúc, học tập thiết kế. Bài viết hôm...

Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Và Bộ Nhận Diện Văn Phòng

Brand – Thương hiệu là một khái niệm, thuật ngữ quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức. Thương hiệu là cách mà một tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được cảm nhận bởi những người được tiếp cận và trải nghiệm....

Sản phẩm làm nên thương hiệu hay thương hiệu làm nên sản phẩm

Sản phẩm và thương hiệu Những năm gần đây, tại Việt Nam chúng ta đã nói nhiều về thương hiệu. Ai cũng hiểu rằng thương hiệu là một tài sản vô hình to lớn của doanh nghiệp. Nhưng khi làm thương hiệu thì nhiều doanh nghiệp lại không...

Thương Hiệu Cá Nhân

“Thương hiệu” (Brand) là một cụm từ rất thời thượng tại Việt Nam. Trên các diễn đàn, báo chí, truyền thông, người người nhà nhà đang khuyến khích nhau xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu nông sản, thương hiệu doanh...